Navigate Up
Sign In
 • CRM
 • CRM
 • CRM
CRM > English > DetallNoticia

CONVOCATÒRIA oberta.png

 
El CRM precisa incorporar un/a Tècnic pel departament d’organització d’activitats. La data prevista d’inici del contracte és l’1 d’octubre de 2020.


TASQUES A REALITZAR

 • ​- Atenció al públic, habitualment en anglès.
 • - Atenció telefònica.
 • - Check-in i check-out dels investigadors visitants.
 • - Suport administratiu a les tasques derivades de les activitats del centre.

 

REQUISITS NECESSARIS

 • - Nivell C1 d’anglès demostrable. En cas que això no sigui possible, es realitzarà una prova de nivell avançat d’anglès tant escrit com parlat.
 • - Experiència en organització de congressos.


CONDICIONS VALORABLES

 • - Domini d’altres idiomes.
 • - Edició de pàgines web.
 • - Habilitat per treballar en un entorn col·laboratiu.
 • - Bona capacitat de comunicació i de treball en equip. Tracte agradable, amb iniciativa i bona predisposició.
 • - Haver treballat en entorns científics i/o universitaris organitzant seminaris, cursos i congressos.

 

CONDICIONS DE CONTRACTE

 • - El contracte serà per obra i servei.
 • - La incorporació serà l’1 d’octubre de 2020.
 • - La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals.
 • - El lloc de treball és a l’Edifici de Ciències del Campus de la UAB (Bellaterra).
 • - La remuneració es fixarà entre 14.000 i 18.000 € bruts/any segons experiència.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • - La documentació requerida és la següent:
  • · Currículum Vitae
  • · Carta de presentació i motivació (màxim 500 paraules)
 • - Les sol·licituds, incloent la documentació requerida, s’han de presentar per correu electrònic a crm@crm.cat.
 • - El termini màxim de presentació de sol·licituds és dilluns dia 18 de setembre a les 14:00 hores. Cal indicar el codi de referència de l’oferta.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ

La valoració dels candidats es basarà en els següents criteris objectius i en les ponderacions que s’especifiquen:

 • - Currículum Vitae. Ponderació a l’avaluació final 20%
 • - Carta de presentació i motivació. Ponderació a l’avaluació final 20%
 • - Experiència professional. Ponderació a l’avaluació final 30%
 • - Entrevista personal. Ponderació a l’avaluació final 20%
 • - Condicions valorables. Ponderació a l’avaluació final 10%

L’avaluació dels 3 primers criteris s’utilitzarà per a confeccionar una llista de pre-seleccionats que seran entrevistats.

La comissió de selecció estarà formada per la responsable de l’àrea d’activitats, el director i el gerent del centre.

 

COMUNICACIÓ DE RESULTATS

Abans del 30 de setembre de 2020 es publicarà a la secció d’ofertes de treball del CRM la llista de candidats pre-seleccionats amb la puntuació obtinguda.

Les notificacions finals (tant les favorables com les desfavorables) es comunicaran directament a la persona interessada.