Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > English > DetallNoticia

16/03/20

Benvolguts i benvolgudes,

A partir de la publicació de Reial decret 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma a tot l'estat espanyol, el CRM ha decidit tancar el centre i no tenir personal de serveis mínims. Únicament s'establirà un sistema de treball in-situ per a emergències informàtiques.

El personal de suport de l'CRM romandrà actiu mitjançant la forma de teletreball durant tot aquest període, és possible que per organització personal i familiar les respostes d'alguns companys i companyes no siguin immediates, però seguirem atenents les vostres consultes i peticions de la manera més eficient possible.


Finalment us recordem com en anteriors comunicats les recomanacions de les autoritats sanitàries. I també us recordem la gravetat d'aquesta situació i la importancia de que tots i totes romanguem a casa, d'aquí aquestes mesures de contenció tan dràstiques.​


11/03/20

El CRM ha elaborat el Protocol d’actuació del CRM davant l’activació d’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19) (11/09/20).  Aquest protocol serà revisat periòdicament per adaptar-lo a l’evolució de l’emergència sanitària declarada i les directrius dictades pel Departament de Salut, l'Agència de Salut Pública (ASPCAT) i el Ministeri de Sanitat.​

El protocol especifica les línies generals d'actuació, així com les possibles afectacions a les activitats organitzades al centre com a conseqüència de la situació d'alerta. El document proporciona indicacions sobre els desplaçaments del personal investigador i de suport a la recerca i descriu com actuar en el cas de que es detecti algun cas de COVID-19. El document també especifica com actuar en cas de que es prenguin mesures excepcionals.​