NULL

Sep 5, 2014

​El Centre de Recerca Matemàtica (CRM) vol incorporar un investigador doctoral al grup de recerca en Anàlisi Harmònica i Teoria de l’Aproximació, dirigit per S. Tikhonov, per treballar en el projecte que es detalla en l’annex.

 

La data d’incorporació és el 1 de Gener de 2015. S’ofereix un contracte d’un any de duració, renovable cada any fins a un màxim de tres anys, previ informe favorable del director de tesi, amb un sou brut anual de 14.400 euros el primer any i 17.835 el segon i tercer anys.

Els candidats han de complir les condicions d’admissió en un Programa de Doctorat de Matemàtiques d’una universitat de Catalunya a 1 de Gener de 2015, tenir un excel·lent expedient acadèmic i un bon nivell d’anglès. Els candidats han d’enviar a crmcalls@crm.cat una carta de motivació, el CV i l’expedient acadèmic (amb el còmput de la nota mitjana ponderada segons els crèdits), abans del 23 de Setembre de 2014. Els candidats preseleccionats seran convocats a una entrevista a partir del dia 24 de setembre, presencial o per Skype.

Per a més informació sobre el projecte contactar stikhonov@crm.cat.

Annex

http://www.crm.cat

 

NULL