by | Dec 12, 2020 | CRM News

L’AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)  ha publicat la convocatòria dels ajuts a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a l’any 2021.

  • Termini de presentació de sol·licituds provisionals: Des del dia 6 fins al dia 20 d’octubre de 2020 a les 14:00h (hora local de Barcelona). 

  • Termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals: Des del dia 23 fins al dia 30 d’octubre de 2020. 
Dirigit a: titulats/ades universitaris/àries que vulguin cursar el doctorat.
 
D’acord amb els mecanismes i els criteris establerts en el marc del PRI de Catalunya vigent, les sol·licituds de nova concessió de beques doctorals FI es  prioritzen al CRM d’acord amb els criteris següents:
 
  

CRM NEWS