Select Page

Ments Abstractes: un projecte fotogràfic a l’entorn de les matemàtiques

Nov 15, 2011

A photographic project on the environment of mathematics. Activity included in the programming of the 16th Science Week

​Ments abstractes és un projecte fotogràfic proposat per Francesc Creixell i Fernando Rascón i hostatjat pel Centre de Recerca Matemàtica (CRM) amb el propòsit d’acostar-se als matemàtics que es dediquen a fer recerca bàsica. El projecte descriu el seu treball de recerca i les implicacions d’aquest treball en la seva vida. L’objectiu del projecte és dtectar les motivacions personals dels matemàtics per fer recerca científica i ser capaç d’explicar la forta dosi de passió que els mou a fer-ho. En aquest sentit, el projecte se centra més en els matemàtics que en les matemàtiques.
Els participants matemàtics, tots ells visitants del CRM en els darrers dos anys, són retratats acompanyats d’elements que els relacionen amb les seves tasques de recerca. La creativitat i la psicologia dels personatges són els aspectes més rellevants quean es fan les fotos. L’exposició mostra el treball fotogràfic i una breu entrevista relacionada amb el seu treball de recerca. Les preguntes es refereixen a diferents aspectes de la vida de l’investigador en matemàtiques, com per exemple, la seva forma de treballar, les seves motivacions personals, la seva relació amb l’ópinio pública mundial no matemàtica i fins i tot les seves opinions sobre els matemàtics.