Talk by Professor Tomás Alarcón, researcher at the CRM, in the Programme “Tasta la Recerca al CRM”

Mar 5, 2015

​Talk by Professor Tomás Alarcón, researcher at the Centre de Recerca Matemàtica in the Programme "Tasta la Recerca al CRM".

​On Wednesday, March 11 at 5 pm, will take place at the Auditorium of the CRM and in the programme "Tasta la Recerca al CRM", the talk entitled La modelització i simulació matemàtica en Biologia i Ciències de la Salut, by Professor Tomás Alarcón, researcher at the Centre de Recerca Matemàtica.

Summary