Select Page

by | Jul 29, 2020 | CRM News, KTT

El conveni de col·laboració entre KBOX i el CRM donarà lloc a un model de budgeting i forecasting que s’integrarà dintre de l’eina d’anàlisi comercial KBox Sales.

El passat dimecres dia 21 de juliol va tenir lloc la primera trobada KBOX-CRM. El projecte de col·laboració, iniciat el passat mes de març, s’emmarca dins del programa KENIA (Knowledge Enhancing in Need-assessment for Industrial Advancement) ofert per la Unitat de Transferència Tecnològica i de Coneixement del Centre de Recerca Matemàtica a les PIMES per tal d’elaborar una eina que permeti fer front als reptes plantejats per l’empresa al mateix temps que es forma l’equip tècnic que ha de poder gestionar i desenvolupar l’eina creada. 

Durant la trobada, en la que va participar Joan Carles Valverde, Lluís Vilella i Albàn Rodriguez per part de KBOX SalesTools,  i Isabel Serra i David Romero com a responsables de la Unitat de KTT del CRM, es van compartir els avenços duts a terme durant els primers mesos del projecte, amb varies presentacions incloent les realitzades pels dos tècnics que estan sent formats pel CRM, Daniel Ayyash i Suren Harutyunyan, per posar en comú l’estat de l’eina que està sent desenvolupada per l’equip de treball.

A la reunió també van assistir el director del CRM, Lluís Alsedà, el gerent, José Antonio Fuentes, i la cap d’estratègia i internacionalització Arantxa Sanz.

CRM NEWS