NULL

Mar 7, 2018

​Helena Ribera Ponsa, estudiant doctoral al CRM en Matemàtica Industrial, llegirà i defensarà públicament la seva tesi doctoral titulada

Mathematical modelling of diffusion processes at the nanoscale

Director de tesi: Tim Myers,

Dia i hora: 16 de marc a les 11h.  Lloc: FME de la UPC (Campus Diagonal Sud, Carrer de Pau Gargallo, 14, 08028  Barcelona, Espanya).  Titol: Mathematical modelling of diffusion processes at the nanoscale.  Director: Tim Myers.