Es crea el comitè d’experts del CEMat pel Covid-19, amb la participació del CRM

Mar 27, 2020

NULL

 cropped-cabecera-1.png
 

Impulsat pel Comité Español de Matemáticas (CEMat), el comitè promou la discussió entre la comunitat matemàtica per recollir aportacions realitzades pels diferents investigadors i grups, segons el tipus de models i tècniques d’anàlisi utilitzades. El Comitè d’Experts valorarà les aportacions realitzades i elaborarà conclusions i recomanacions per ser traslladades a les autoritats i, si es considera oportú, als mitjans de comunicació.

Arrel de la crida realitzada pel Comité Español de Matemáticas (CEMat), per tal que les Matemàtiques i l’Estadística puguin aportar la seva part en ajudar amb la crisi del Covid-19, s’ha creat un comitè d’experts per promoure, valorar i coordinar iniciatives sorgides dels diversos grups de recerca matemàtica per ajudar a les autoritats a combatre l’emergència sanitària generada per la propagació del COVID-19.

El comitè està format per professionals experts escollits a partir de la complementarietat dels perfils de les persones proposades, atesa la naturalesa multidisciplinària de el problema, i amb l’objectiu de no crear un òrgan excessivament ampli que pogués no ser operatiu.

 

El comitè científic està integrat per:

  • Lluis Alsedà i Soler (director del CRM)
  • Ricardo Cao Abad (President)
  • José Antonio Cuesta Ruiz
  • Ernesto Estrada Roger
  • David Gómez Ullate
  • Fermín F. Mallor Giménez
  • Victor M. Pérez García
  • Ángel Manuel Ramos de Olmo
  • Begona Vitoriano Villanueva
  • Alfonso Gordaliza que actuarà com a coordinador.

Se’ls va a contactar demanant que tots ells acceptin aquestes premisses:

1.- L’objectiu és constructiu i volem intentar ajudar les institucions i la societat des de les Matemàtiques davant la greu crisi sanitària que estem patint.

2.- L’enfocament és absolutament cientificotècnic i allunyat de qualsevol connotació política.

3.- El compromís es deixar de banda qualsevol personalisme que fa a les propostes que, si és el cas, es sigui capaç d’elaborar.

4.- Qualsevol conclusió o recomanació que valorem de forma consensuada com a positiva i útil s’elevarà des de la directiva de CEMAT o persona designada a l’efecte, evitant altres vies personals de comunicació amb els mitjans ni a títol personal ni en representació d’aquesta iniciativa.

El primer que se’ls demana des del punt de vista operatiu és una discussió ràpida sobre dos assumptes clau:

 a) Què li hem de demanar a el govern que se’ns faciliti per poder treballar. Per exemple, dades de l’evolució de l’epidèmia, microdades dels casos diagnosticats, microdades d’enquestes que puguin estar fent, dades sobre recursos disponibles, fitxers Bigdata de mobilitat, etc.

b) Què li podem oferir als el Govern des de les Matemàtiques: modelització de l’epidèmia i previsions; explotació de bases de dades disponibles; ajuda per a la planificació òptima de l’ús dels recursos: etc.

 

 ​