David Moriña, investigador postdoctoral BGSMath-Santander, desenvoluparà un dels projectes finançats amb els fons COVID19 atorgats per l’ISCIII.

May 12, 2020

 
 
 
El projecte, en el que participen investigadors de la UAB, UPC i la Humboldt-Universität zu Berlin, desenvoluparà models matemàtics per quantificar en temps real els nous casos no reportats de COVID19 a Espanya. Les estimacions s’utilitzaran per estudiar la dinàmica de la malaltia aplicant models epidemiològics que permetin precisar millor la morbiditat i la mortalitat.
 

El Fons COVID19, que l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) va crear amb suport de el Ministeri de Ciència el passat 19 de març per finançar projectes que millorin a curt termini la gestió de la lluita contra el nou coronavirus i la COVID19, ha aprovat 37 nous projectes de recerca, entre els quals es troba el projecte proposat per David Moriña (BGSMath-Santander) amb el títol Quantificació en temps real de nous casos no reportats de COVID-19 a Espanya.

Els projectes finançats amb aquest fons, aprovats al llarg de la setmana passada, suposen una inversió de gairebé 3,5 milions. Sumats als 85 estudis ja finançats anteriorment, s’arriba a la xifra de 117 projectes aprovats pel Fons COVID19, que ha utilitzat ja al voltant d’un 90% del seu pressupost (24 milions). Els 37 nous projectes incideixen en la investigació de la resposta immunitària, la biologia i comportament del virus, la recerca de possibles fàrmacs, l’estratificació de pacients segons el pronòstic de la malaltia i la recerca de noves solucions de salut pública per millorar el control de la pandèmia, entre altres qüestions.

 

       

En particular, el projecte proposat per l’investigador David Moriña (BGSMath), juntament amb Amanda FernándezFontelo (Humboldt-Universität zu Berlin),  Alejandra Cabaña (UAB) i Pere Puig (UAB), permetrà fer una estimació precisa de el nombre de casos que no es registren oficialment, amb diverses aplicacions en salut pública. Precisament una de les principals dificultats en la lluita contra la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 és la gran quantitat de persones que pateixen la infecció de forma asimptomàtica però poden transmetre-la a altres persones, així com l’escassetat de tests per realitzar diagnòstics a gran escala. Tanmateix, l’elevat i variable temps d’incubació contribueix a complicar una estimació precisa del nombre de casos en cada moment. Això provoca que el nombre de casos que reporten les autoritats i que serveixen com a base per a la presa de decisions estigui severament infraestimat
 

La quantificació en temps real de nous casos no reportats de COVID-19 a Espanya permetrà millorar els sistemes de vigilància epidemiològica, ja que es disposarà d’estimacions més precises que facilitaran l’obtenció de millors resultats proporcionats per models de dinàmica poblacional, per tal de generar projeccions de l’evolució present i futura de la malaltia. Això servirà per ajudar a la presa de decisions en l’àmbit del sistema de salut pública espanyol.

Disposar d’una metodologia que permeti reconstruir el nombre real de casos no reportats serà de gran utilitat, no només per fer front a la present pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, sinó que els resultats i conclusions que s’obtindran mitjançant el projecte proposat serviran sens dubte per contribuir a la presa de decisions en possibles situacions similars futures, proporcionant als responsables de la gestió de el sistema públic de salut la informació més precisa possible.
 
Més informació:

Enllaç per fer el seguiment dia a dia dels nous casos no registrats i la modelització de l’epidèmia: https://underreported.github.io/​​