Select Page

Incorporacions a KBox SalesTools com a part del projecte KENIA de la unitat de KTT del CRM

Jun 10, 2020

 
logo KBOX SalesTools           
 
 

Fruit del protocol de col·laboració formalitzat entre el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) i KBox, s’han incorporat dos nous professionals al equip que treballarà en el projecte que les dos entitats estan realitzant conjuntament.

Barcelona, ​​29 de juny de 2020.

Daniel Ayyash i Suren Haratyunyan són els dos nous professionals que s’acaben d’incorporar a l’equip de KBox SalesTools, per tal d’impulsar l’àrea d’investigació i desenvolupament en els àmbits de Deep Learning i Big Data.

Daniel Ayyash, graduat en física i en matemàtiques i màster en Data Science i que compta amb amplis coneixements i experiència en programació per a l’anàlisi de massiu de dades, focalitzarà bàsicament la seva activitat en el desenvolupament de les utilitats de budgeting i forecasting de l’aplicació KBox Sales.

Per la seva banda Suren Haratyunyan, graduat en economia i en dret i amb experiència en l’anàlisi numèric, treballarà en l’anàlisi de dades macroeconòmiques i sectorials, per tal d’identificar patrons de comportament i crear models predictius per a l’entorn comercial.

Tant Daniel com Suren s’incorporen a KBox SalesTools en virtut del protocol de col·laboració formalitzat entre el CRM I KBox el passat mes de maig. Les tasques de selecció dels candidats han corregut a càrrec del CRM qui, a més, s’ocuparà d’orientar el treball de tots dos i proporcionar-los el suport necessari per al desenvolupament de la seva activitat.

Amb el kick-off d’aquesta col·laboració, la Unitat de Transferència Tecnològica del CRM dona un pas més en el procés d’enfortiment dels vincles entre la recerca i la indústria catalanes. Un procés essencial per incrementar les capacitats de les empreses i per a canalitzar i monetitzar el talent de què disposem a la xarxa d’universitats. Un procés que països com els EUA executen de manera ràpida i àgil, revertint ràpidament al seu teixit empresarial l’esforç d’investigació i desenvolupament dels centres educatius.

KBox Sales és una aplicació d’analítica augmentada per a l’àrea comercial, el roadmap de desenvolupament per a la versió 2 s’estableix fins a mitjans de 2021, en les fases de:

v 2.0 – analítica augmentada, prevista per a juliol de 2020;

v 2.1 – incorporació de budgeting i forecasting, prevista per a novembre de 2020;

v 2.2 – incorporació del “sistema expert” basat en sistemes de machine learning per la recomanació d’estratègies i accions i la identificació de potencials clients al mercat, la data de disponibilitat en el mercat estimem per a juny de 2021.​