Select Page

Midmat 2024. Jornada de metodologies i innovació docents per a joves matemàtics

Sign in
Workshop
February 06, 2024

Date: 6 de febrer de 2024

Ubicació: Centre de Recerca Matemàtica (Auditori)


* Inscripció gratuïta i obligatòria

Registration deadline 30 / 01 / 2024
Descripció
Aquesta jornada pretén donar eines bàsiques per un ensenyament correcte de les Matemàtiques a l’àmbit universitari en un context actual. És dirigida a joves investigadors que ja hagin fet les seves primeres passes docents o estiguin a punt de fer-les. Així, està adreçada principalment a estudiants de tesi en Matemàtiques, a postdocs i a professors lectors en la seva primera fase docent. Contindrà tres xerrades de diversos temes relacionats amb la docència i els reptes que d’ella se’n desprenen actualment, així com d’una taula rodona per debatre i dialogar sobre les dificultats trobades pels participants en la fase inicial de la seva carrera acadèmica.

És una activitat de formació transversal dissenyada per donar suport als joves investigadors de l’àrea de les matemàtiques en la seva transició cap a la docència universitària. Entendre i exercir la docència de manera efectiva és essencial per al creixement professional i la contribució al món acadèmic. Aquest programa vol proporcionar als participants les eines necessàries per fer front a les seves primeres classes amb confiança i excel·lència o per millorar les seves pràctiques docents. També és dirigit a debatre i explorar les millors metodologies i eines necessàries en aquestes tasques. A diferència d’altres formacions més generals, aquesta jornada se centra en estratègies d’ensenyament i aprenentatge específiques de l’àmbit de les matemàtiques i matèries afines.

Organitzadors
Giulia Binotto  | Universitat Autònoma de Barcelona

Professora lectora del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Juan Carlos Cantero | Universitat de Barcelona

Investigador postdoctoral en el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona.

Ponents

Els Recorreguts d’Estudi i Investigació com a proposta per a l’ensenyament de la modelització: experiències sobre la seva implementació en cursos universitaris

Berta Barquero Farràs | Universitat de Barcelona

En l’actualitat és professora agregada al Departament d’Educació Lingüística, Científica i Matemàtica de la Universitat de Barcelona. Doctora en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, va defensar la seva tesi l’any 2009. Des de llavors, un dels focus de recerca ha estat el disseny i implementació de nous dispositius didàctics per afavorir un canvi de paradigma pedagògic en l’ensenyament de la matemàtica i de la modelització matemàtica. Més concretament, a través del disseny, implementació i anàlisi dels anomenant Recorreguts d’Estudi i Investigació en l’ensenyament universitari i en la formació del professorat.

ABSTRACT

Davant la problemàtica de com aconseguir un ensenyament funcional de les matemàtiques, aquesta presentació parteix del paper crucial que pot jugar la modelització matemàtica en diferents entorns universitaris. Per abordar aquesta problemàtica, presentarem i exemplificarem diverses experiències que el nostre grup d’investigació té amb els anomenats «Recorreguts d’Estudi i Investigació» (REI) com a dispositius d’ensenyament per a fer viure la modelització matemàtica com a motor de l’activitat i, a la vegada, constituir l’eix articulador de tot el procés d’estudi i investigació. Mostrarem en què consisteixen aquests REIs, sota quines condicions s’han experimentat i fins a quin punt han permès cobrir o reestructurar els programes de matemàtiques que s’està ensenyant en cursos universitaris.

L’avaluació per parells: de l’article a l’aula

Daniel Pérez-Palau | Universitat Politècnica de Catalunya

És actualment professor lector del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. És doctor en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Les seves principals línies de recerca són la mecànica celeste, l’astrodinàmica i l’optimització. Ha treballat com a investigador postdoctoral en el Centre National d’Études Spatiales de Toulouse (França) i com a professor en la Universidad Internacional de La Rioja, on ha sigut director acadèmic del Grau en Matemàtiques Computacionals.

ABSTRACT

L’avaluació per parells (peer review) és una de les principals característiques del món de la investigació. En aquest sistema un company (parell) avalua la feina realitzada per tal de valorar-ne la seva originalitat i/o validesa. Al llarg de la xerrada presentarem diferents experiències d’avaluació per parells dutes a terme en diferents assignatures de matemàtiques tan en un entorn online com presencial. Presentarem els avantatges i els inconvenients que ens permet aquest sistema així com els principals resultats obtinguts durant les experiències presentades.

Experiències d’aula invertida i aprenentatge entre iguals.

Roberto Rubio | Universitat Autònoma de Barcelona

Actualment és investigador Ramón y Cajal a la Universitat Autònoma de Barcelona, on desenvolupa tasques docents al Departament de Matemàtiques. Doctor per la Universitat d’Oxford i per la Universidad Autònoma de Madrid, és especialista en Geometria, tot i que els seus interessos són molt diversos. Fa uns anys va treballar en un sistema d’ensenyament innovador aplicat a una assignatura concreta.

ABSTRACT

L’aula invertida i l’aprenentatge entre iguals són dues estratègies per a millorar la qualitat de l’aprenentatge. En aquesta xerrada compartiré tres de les meues experiències recents en assignatures de matemàtiques a tots els nivells (des de 1r de grau a doctorat): el mètode ABC de D. Pengelley que vaig implementar junt a W. Pitsch, l’ús de l’eina Perusall desenvolupada a la Universitat de Harvard i, finalment, amb una sorprenent relació “qualitat-preu”, els tallers de Moodle.

Participants Taula Rodona: Com sobreviure a les primeres experiències docents en matemàtiques.

Judit Chamorro | Universitat Autònoma de Barcelona

És actualment professora lectora del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, on és part del grup d’Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions. És doctora en Matemàtiques per la Universidad Carlos III de Madrid. Ha treballat en diverses universitats i centres de recerca: Universitat Pompeu Fabra, University of Auckland (New Zealand), Université de Bordeaux (França), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique de Bordeaux (França) i Liryc – Institute Des Maladies Du Rythme Cardiaque (França). El 2018 ha rebut una beca Marie Sk lodowska Curie Individual Fellow.

Clara Cufí | Universitat Autònoma de Barcelona

És actualment professora substituta del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. És doctora en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva àrea d’especialització són els sistemes dinàmics discrets. Anteriorment va treballar com a desenvolupadora de programari científic al Centre de Recerca Matemàtica.

Odí Soler | Universitat Politècnica de Catalunya

Doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, treballa en l’Anàlisi Matemàtica, més concretament en la Teoria Geomètrica de Funcions. Va ser investigador postdoctoral a la Julius-Maximilians-Universität, a Würzburg (Alemanya). Després va ser professor associat a l’Institut Químic de Sarrià i recentment ha començat com a Professor Lector a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Programa

TUESDAY

Feburary 6th

9:00h

9:15h

Benvinguda i acollida dels participants

9:15h

9:30h

Presentació de la jornada

9:30h

10:15h

Primera xerrada: Roberto Rubio

10:15h

11:00h

Segona xerrada: Berta Barquero

11:00h

11:30h

Coffee break

11:30h

12:15h

Tercera xerrada: Daniel Pérez-Palau

12:15h

13:30h

Taula rodona

LIST OF PARTICIPANTS
Name Institution
Ananda Rivas Universidad Nacional del Litoral
Vicent Navarro Arroyo Universitat de Barcelona
Marc Magaña Centelles Universitat Autònoma de Barcelona
Miquel Barcelona Poza Universitat Autònoma de Barcelona
AMANDA FERNÁNDEZ-FONTELO Universitat Autònoma de Barcelona
Walter Andrés Ortiz Vargas Universitat Autònoma de Barcelona
Gabriel Martínez de Cestafe Pumares Universitat Autònoma de Barcelona
Roger Bergadà Batlles Universitat Autònoma de Barcelona
Alberto Debernardi Pinos Universitat Autònoma de Barcelona
Agustí Reventós Universitat Autònoma de Barcelona
Julià Cufí Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim Bruna Universitat Autònoma de Barcelona
Marc Cano i Cànovas Universitat Autònoma de Barcelona
Àngel Calsina Ballesta Universitat Autònoma de Barcelona
Guillem Quingles Daví Universitat Autònoma de Barcelona
Teodoro Mayayo Universitat Autònoma de Barcelona
Gerard Sandiumenge Universitat Autònoma de Barcelona
Salim Boukfal Lazaar Universitat Autònoma de Barcelona
Franco Coltraro Universitat Politècnica de Catalunya
Ana Belén de Felipe Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Saludes Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Castellví Foguet Universitat Politècnica de Catalunya
Montserrat Alsina Universitat Politècnica de Catalunya
Odí Soler i Gibert Universitat Politècnica de Catalunya
Jaime Pedregal Pastor Utrecht University
Stefano Pedarra Centre de Recerca Matemàtica
Miquel Saucedo Centre de Recerca Matemàtica
Kevin Martínez Añón Centre de Recerca Matemàtica
Tássio Naia Centre de Recerca Matemàtica
INFORMACIÓ D’ALLOTJAMENT

AL CAMPUS I BELLATERRA

BARCELONA I FORA DEL CAMPUS 

 

For inquiries about this event please contact the Scientific Events Coordinator Ms. Núria Hernández at nhernandez@crm.cat​​