Select Page

Centre de Recerca Matemàtica (CRM)

Training Unit

Pròxims cursos i activitats

Curs de Bash 

Dates: 9, 10, 12, 13 i 16 de setembre
Tutor: David Romero

 

Curs de C

Dates: 7, 8, 9, 10, 11,  14, 15, 16, 17, 18 d’octubre
Tutor: Pau Reig LlunellDavid Romero

 

SYLLABUS
Setmana 1:
Dia 1 (2h)
+ Primer programa (2h):
      - Què és un programa?
      - Compilació.
      - Estructura d’un programa.
      - Primer exemple.
      - Entenent el procés de compilació.
      - La llibreria matemàtica.
Dia 2 (2h)
+ Comencem a programar (2h):
      - Tipus de dades i constants.
      - Declaració de variables.
      - Operadors.
      - Coherència dels tipus de dades.
      - Procedència dels operadors en C.
Dia 3 (2h)​
+ Control de flux del programa (2h):
      - Condicionament: “if”.
      - “Switch” vs “else if”.
      - Iteració: bucles.
      - Control de flux dels bucles.
Dia 4 (2h​)
+ Introducció a les funcions (2h):
      - Utilitat de les funcions.
      - Estructura d’una funció.
      - Variables de C.
      - Paràmetres que passen per valor.
      - Funcions que tornen més d’un valor.
Dia 5 (2h)
+ Vectors i matrius (2h):
      - Vectors i matrius.
      - Inicialització i declaració.
      - Crida dels elements.
Setmana 2:
Dia 1 (2h)
     + Apuntadors (2h):
           - Les variables i el seu hàbitat.
           - Introducció als apuntadors.
           - Declaració d’apuntadors.
           - Funcionament i operadors dels apuntadors.
           - Els vectors son apuntadors.
           - Aritmètica d’apuntadors.
           - Apuntadors a vectors sencers.
           - Les matrius son apuntadors.
           - Forçant el tipus.
Dia 2 (2h)
     + Aplicacions dels apuntadors (1h)
           - Funcions que tornen més d’un valor.
           - ​Aplicacions de l’aritmètica d’apuntadors als vectors.
           - Les matrius com a apuntadors a vectors.
     + Cadenes de caràcters (1h)
           - Les cadenes de caràcters son vectors de caràcters (char).
           - La taula ASCII.
           - Inicialització i declaració de cadenes.
           - Funcions estàndard per a cadenes de caràcters.
Dia 3 (2h)
     + Assignació dinàmica de memòria (1h)
           - Motivació.
           - Funcions d’assignació dinàmica de memòria.
+ Entrada i sortida (1h)
      - Sortida: formats d’impressió.
      - Caràcters especials.
      - Especificadors de camp.
      - Entrada: formats de lectura.
      - Funcions específiques d’entrada/sortida.
      - Fitxers.
      - Entrada/sortida a cadenes de caràcters.
Dia 4 (2h)
+ Preprocessador (2h):
      - Preprocessador.
      - Macros.
      - Ifdef, else, endif.
      - “If” aritmètic.
Dia 5 (2h)
     + Entrades i valors de retorn del main (2h)
           - Paràmetres del main.
           - Valors de retorn del main.
           - Interacció amb el sistema.
Curs de làtex bàsic

Dates: 4, 5, 6, 7 i 8 de novembre
Tutor: Albert Ruiz

 

Curs de làtex avançat

Dates: 11, 12, 13, 14 i 15 de novembre
Tutor: Lluís AlsedàAlbert Ruiz

 

**es recomana assistir als cursos amb ordinador

 

For inquiries about this event please contact the Scientific Events Coordinator Ms. Núria Hernández at nhernandez@crm.cat​​