Math4COVID

Crida per a accions matemàtiques contra el COVID-19

En una reunió extraordinària del Consell de Govern de la BGSMath, a la que es va convidar la Montserrat Alsina i la Societat Catalana de Matemàtiques, s’ha acordat promoure cinc grups de treball en models epidemiològics predictius, be usant models ja existents o creant-ne de nous adhoc, des de diferents aproximacions metodològiques:

  • Models estadístics (Persona de contacte: Pere Puig)
  • Models de dinàmica de poblacions (Persona de contacte: Lluís Alsedà)
  • Models de dinàmica de poblacions estructurades usant EDP’s (Persona de contacte: Àngel Calsina)
  • Xarxes complexes (Persona de contacte: Joan Saldanya)
  • Models d’intel·ligència artificial i xarxes neuronals

Fem una crida a tota la comunitat matemàtica a:

  • Contribuir al treball d’algun dels grups proposats abans
  • Suggerir noves metodologies de treball en l’obtenció de models predictius i eventualment crear els nous grups de treball que corresponguin
  • Promoure un grup de treball nou que pugui fer suggeriments d’optimització logística en la gestió de serveis d’urgències.

Totes aquestes iniciatives (excepte la gestió i coordinació dels grups de treball) es canalitzaran a través del compte ​✉️ math4covid@crm.cat