Publicació definitiva de la relació de candidats i de la priorització realitzada per part del centre. Proposta de priorització de les sol·licituds presentades al Centre de Recerca Matemàtica,...

read more