Navigate Up
Sign In
 • CRM
 • CRM
 • CRM
CRM > English > DetallCrida
 

KTT UNIT - SUPPORT TECHNICIAN (REF. 2020-005-P03729)

 

El CRM precisa incorporar un/a tècnic, amb experiència en programació avançada, pel departament de KTT. La data prevista d'inici del contracte és immediata. Possibilitat de teletreball.


TASQUES (A REALITZAR)

 • Contribuir al desenvolupament i al testeig de les solucions (dels problemes proposats).
 • Desenvolupar solucions en el llenguatge requerit.
 • Redactar informes sobre l'estat del projecte.
 • Comunicar al responsable del projecte els requeriments de les solucions.

REQUISITS NECESSARIS

 • Graduat (o darrer curs) en matemàtiques, física, estadística (o similar).
 • Experiència demostrable en programació avançada C, R, Phyton, Matlab (o similars).
 • Nivell mínim d'anglès B2.

CONDICIONS VALORABLES

· Coneixements de modelització matemàtica i/o estadística

· Coneixements en algorismes d'optimització avançats.

· Coneixements de Deep Learning, Machine Learning.

· Algorismes de combinatòria en grafs.

· Experiència en l'anàlisi i visualització de dades.

· Experiència amb la plataforma Github, o similar.

· Experiència en Amazon Web Services, Google Cloud, o similar.


CONDICIONS DEL CONTRACTE

 • El contracte serà per obra i servei associat al projecte.
 • Incorporació Immediata.
 • Jornada laboral 37,5 setmanals.
 • Lloc de treball: Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i opció de teletreball per a aquelles feines en que es pugui.
 • Remuneració: 15.000-21.000 / Segons experiència i vàlua.


PROCÉS I CRITERIS D'AVALUACIÓ


El procés de selecció serà avaluat pel Director i/o el Gerent del CRM i una representació de la Unitat de KTT del CRM. Aquest procés consisteix en:

 1. Admissió de candidats: els sol·licitants han de presentar currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l'oferta, per correu electrònic a crm@crm.cat, indicant el codi de referència de l'oferta.
 2.  Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
 3.  Selecció: valoració dels candidats pre-seleccionats mitjançant puntuació segons criteris objectius.
  • Criteris:
   • Currículum: 40%
   • Carta de presentació i motivació: 25%
   • Experiència professional: 10%
   • Entrevista personal: 25% (Shortlist dels millors candidats segons l'avaluació dels punts anteriors)
 4. Decisió final: en cas de trobar a la persona adequada, la resolució es comunicarà formalment i es publicarà la short list dels candidats seleccionat amb la puntuació obtinguda a la secció d'ofertes de treball de CRM.

 ​