Error: cannot get events
 ​CRM_LOGO_P_alta resolució.jpg     logo_color.png       bgsmath-logo.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
En una reunió extraordinària del Consell de Govern de la BGSMath, a la que es va convidar la Montserrat Alsina i la Societat Catalana de Matemàtiques, s’ha acordat promoure cinc grups de treball en models epidemiològics predictius, be usant models ja existents o creant-ne de nous adhoc, des de diferents aproximacions metodològiques:
 
  • Models estadístics (Persona de contacte: Pere Puig)
  • Models de dinàmica de poblacions (Persona de contacte: Lluís Alsedà)
  • Models de dinàmica de poblacions estructurades usant EDP’s (Persona de contacte: Àngel Calsina)
  • Xarxes complexes (Persona de contacte: Joan Saldanya)
  • Models d’intel·ligència artificial i xarxes neuronals
Fem una crida a tota la comunitat matemàtica a:
  1. Contribuir al treball d’algun dels grups proposats abans,
  2. Suggerir noves metodologies de treball en l’obtenció de models predictius i eventualment crear els nous grups de treball que corresponguin,
  3. Promoure un grup de treball nou que pugui fer suggeriments d’optimització logística en la gestió de serveis d’urgències.
Totes aquestes iniciatives (excepte la gestió i coordinació dels grups de treball) es canalitzaran a través del compte