Tasta la Recerca al CRM

This programme aims to encourage young people’s interest in Mathematics. It is addressed to high school students and their teachers, giving them the opportunity to learn about the research carried out at CRM.

Along these lines, CRM is one of the participating institutions in the CTM course (continued education in science, technology and mathematics) of the Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) addressed to high-school teachers.

Within this programme:

Secondary school institutions can schedule visits of students and teachers to CRM.

CRM researchers can be involved as co-tutors of high school research projects. Teachers can contact a CRM researcher to get help to develop a defined project.

Lleis estadístiques en música i llenguatge
a càrrec del Dr. Alvaro Corral (CRM). April 29, 2015

Què és la Matemàtica Industrial?
a càrrec del Dr. Tim Myers (CRM). April 15, 2015

Què fan els matemàtics als bancs?
a càrrec del Dr. Luis Ortiz (CRM) April 8, 2015

La modelització i simulació matemàtica en Biologia i Ciències de la Salut
a càrrec del Dr. Tomás Alarcón (CRM). March 11, 2015

Les matemàtiques i la Neurociència
a càrrec del Dr. Alexander Roxin (CRM). December 10, 2014

Visita centre danès per UAB
April 28, 2014

Visita centre danès
April 9, 2014