Convocatòria d'adscripció de personal investigador al Centre de Recerca Matemàtica

Temporary call
Deadline May 21, 2023
Description

Descripció:

Convocatòria oberta a investigadors permanents i tenure track dels departaments de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per adscriure’s com a personal investigador del Centre de Recerca Matemàtica.

 

Presentació de les sol·licituds:

La presentació de sol·licituds es realitzarà de la següent manera:

1) El candidat enviarà per correu electrònic a l'adreça institucional@crm.cat els següents documents:

a) Una "Expression of interest" formal.

b) Un CV dels darrers 6 anys en format abreujat de l'Agencia Estatal de Investigación. Tal com diu el "CRM Affiliation and Cease of Affiliation Procedure", The evaluation, will not be exclusively based on the number of published papers neither using exclusively bibliometric data (such as taking into account quartiles and deciles of the published papers, or evaluating the journal instead of the candidates' merits). In this regard, the "Free summary of CV" (in the CVA template) will be reviewed, as it provides a brief narrative of the candidate's background to help understanding the importance and quality of certain papers and the capacity of the candidate as a leader/advisor (supervisor/mentor of doctoral students and postdocs).

2) Opcionalment i, si el candidat ho desitja, pot demanar cartes de suport a qui cregui oportú. Les cartes han de ser enviades per les persones de referència a institucional@crm.cat, fent constar explícitament qui és el candidat destinatari del suport.

 

Procés d’avaluació:

Trobareu més informació al document CRM Affiliation and Cease of Affiliation Procedure. Aquest document està pendent d’aprovació per part del Consell de Direcció (a la reunió del 23 de maig) i del Consell Científic Assessor (a la reunió del 3 i 4 de juliol d’enguany).

 

Termini:

La data límit de presentació de les sol·licituds és el 21 de maig de 2023 a les 23.59.

Les decisions sobre les adscripcions les prendrà el Consell Científic Assessor a la seva reunió del 3 i 4 de juliol de 2023.