Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > English > Publishing & Outreach > Outreach > Bojos per les Matemàtiques
Bojos per les Matemàtiques

“Bojos per la Ciència”
és un programa subvencionat per la Fundació Catalunya La Pedrera que té per objectiu atraure l’ interès per les Ciències entre els estudiants de batxillerat (veure aquí)

A partir del curs 2014-2015 s’afegeix a aquest programa el “Bojos per les Matemàtiques”, per iniciativa conjunta de la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM, societat filial de l’ Institut d'Estudis Catalans). El CRM és una de les institucions que col·laboren en aquesta iniciativa (veure aquí).
Present and forthcoming events
 

Past events