Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > English > Technology Transfer > Past Projects
Past Projects

Estudi i modelització dels rendiments en els diferents serveis realitzats per Ferrovial Servicios

Empresa: Ferrovial Servicios

Aportació:
El Centre de Recerca Matemàtica ha llevado a cabo para la empresa Ferrovial Servicios, durante el año 2013, un estudio de los rendimientos de los servicios ofrecidos por la empresa, con el objetivo de optimizar sus procedimientos y procesos de decisión.


Sistema de Generació de Codis Òptims per a Encoders
Empresa: Hohner Automàtics S.L.

Aportació:
Estudi i creació d’una eina de càlcul automatitzada de generació de codis òptims per Enconders rotatoris incrementals.