Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
Description

Les Finances Quantitatives són avui d’un gran interès internacional. Això es manifesta tant en la importància dels mercats financers com en el destacat paper que tenen en els àmbits científics. Els principals centres finances de tot el món estan contractant joves investigadors d'alt nivell, amb els coneixement pertinents, a fi d’ajudar-los a la tasca real de desenvolupar nous instruments i productes financers. 

Les Finances Quantitatives són una àrea clarament interdisciplinària, les eines utilitzades són tan diverses com: l’Anàlisi estocàstica, les Equacions en derivades parcials, l’Econometria financera, l’Anàlisi numèrica i l’Estadística. Un altre aspecte important és que les assegurances i les finances estan compartint idees i instruments. Així, la Gestió de riscos té un paper més important cada dia. 

La idea Black-Scholes-Merton de valorar derivats en termes del cost d'una cobertura perfecta, sense cap referència a les preferències enfront del risc, ha donat lloc a un augment dràstic de sofisticació matemàtica en Finances, tant en àmbits acadèmics com en la indústria. No obstant això, el seu abast està limitat al context altament idealitzat d'un mercat financer "complet". En realitat, sobretot després de la crisi actual, es més necessari que mai l’anàlisi de dades, el desenvolupament de noves teories i nous models més realistes i flexibles, i és fonamental proporcionar mètodes de cal·libració precisos pels nous models presentats.


Coordinador

Luis Ortiz, Centre de Recerca Matemàtica

Informació addicional i contacte
 
Núria Hernandez (nhernandez@crm.cat)