Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
People & Groups

Elisa Alòs (UPF): Mètodes per a models d’equacions estructurals no linials i aplicacions a les ciències socials i del comportament

Joan del Castillo (UAB): Modelització

José Manuel Corcuera (UB): Anàlisi estocàstica amb aplicacions a finances, turbulència i inferència estadística. estadística avançada

Luis Ortiz Gracia (CRM): Financial Mathematics and Risk Control (Coordinador)

Montserrat Guillén (UB): Riskcenter: Grup de recerca del risc en finances i assegurances
 ​
Josep J. Masdemont (UPC): Dinàmica associada a connexions entre objectes invariants, astrodinàmica i altres aplicacions

Frederic Utzet (UAB) Josep Vives (UB): Processos de Lévy, processos gaussians i aplicacions

 
Articles i tesis doctorals del membres dels grups