Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
People & Groups

Alex Roxin​, Centre de Recerca Matemàtica

Albert Compte, Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Gustavo Deco, Universitat Pompeu Fabra

Jaime de la Rocha, Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Antoni Guillamon, Universitat Politècnica de Catalunya

Ruben Moreno-Bote, Fundació Sant Joan de Déu

Jordi G. Ojalvo, Universitat Politècnica de Catalunya