Navigate Up
Sign In
 • CRM
 • CRM
 • CRM
CRM > English > DetallNoticia

TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ DE PROJECTES (REF. 19-002-P02730)

​El CRM precisa incorporar un/a Tècnic Superior per la oficina de projectes, amb experiència en gestió econòmica de projectes i que hagi gestionat fons amb finançament autonòmic, nacional, fons europeus, i fundacions privades. La data prevista d’inici del contracte és immediata.


TASQUES A REALITZAR 

 •  Cap de servei de l’Oficina de projectes
 •  Suport en la preparació de propostes amb els IP’s i en coordinació amb l’àrea de Gestió Científica. 
 •  Lideratge i supervisió de les justificacions de projectes als diferents ens públics i privats, incloses ajuts al personal de recerca (FPI,FI, MCSA…)
 •  Lideratge i supervisió de les auditories del centre. 
 •  Control i seguiment de la correcta execució dels projectes.
 •  Interlocució principal amb els investigadors del CRM en els aspectes esmentats.
 •  Participació en les diferents comissions assignades a la seva responsabilitat. 
 •  Coneixement avançat dels portals institucionals (Participant Portal, Facilit@, Agaur, MECD) 


REQUISITS NECESSARIS

 •  Diplomatura, Llicenciatura o Grau en Ciències Empresarials, Econòmiques, ADE, Dret o similar. 
 •  Experiència mínima de tres anys en les tasques  descrites en un centre de recerca CERCA, Universitat pública, Centre tecnològic o Centre de recerca públic o privat. 
 •  Nivell d’Anglès mínim demostrable B2.
 •  Bilingüe català/Castellà
 •  Haver realitzat o participat en auditories europees, essent l’enllaç principal amb els auditors o amb la Comissió. 


CONDICIONS VALORABLES

 •  Coneixement de programes de gestió (A3ERP/Navisión/SAP Business one)
 •  Es valorarà positivament un nivell d’anglès superior (Advanced, Proficiency...)
 •  Coneixement d’altres llengües de la UE. 
 •  Formació complementaria al lloc de treball. (Formació específica de gestió de projectes regional, nacionals i europeus)
 •  Experiència com a responsable d’una oficina de projectes en un centre de recerca públic. 
 •  Disponibilitat per viatjar puntualment i amb flexibilitat horària per atendre el servei. 


CONDICIONS DE CONTRACTE

 •  El contracte serà de caràcter indefinit amb un període de prova 
 •  Incorporació Immediata
 •  Jornada laboral 37,5 setmanals.
 •  Lloc de treball: Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
 •  Remuneració: 28.000-35.000 / Segons experiència i vàlua. 


PROCÉS I CRITERIS D’EVALUACIÓ

El procés de selecció serà avaluat pel Director del CRM, el Gerent i la Research Manager. Aquest procés consisteix en:

 1. Admissió de candidats: els sol·licitants han de presentar currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l'oferta, per correu electrònic a crm@crm.cat​, fins el 31 de juliol  a les 14:00, indicant el codi de referència de l’oferta. No s’acceptaran les sol·licituds referides des d’un altre portal, que no sigui la secció d’ofertes de treball de CRM i les instruccions incloses en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
 3. Selecció: valoració dels candidats pre-seleccionats mitjançant puntuació segons criteris objectius.

Criteris: 

 •  Currículum: 40%
 •  Carta de presentació i motivació: 15%
 •  Experiència professional : 25%
 •  Proves selectives; 10% (5% Prova d’anglès + 5% Prova d’aptituds del lloc de treball) 
 •  ​Entrevista personal: 10% (Short list dels millors candidats avaluats als punts anteriors)

 • ​4. Decisió final: en cas de trobar a la persona adequada, la resolució es comunicarà formalment i es publicarà la short list dels candidats seleccionat amb la puntuació obtinguda a la secció d’ofertes de treball de CRM.


adobe-acrobat-pdf-file-document-512.png PLANTILLA_OFERTA_VACANT.pdf

adobe-acrobat-pdf-file-document-512.png QÜESTIONARI.pdf