Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > English > Visitors & Events > Scientific Events > Intensive Research Programmes
Current Events
Academic Year 2018/2019
IRP LIGAT
May 2019 - June 2019
Follow-up IRTATCA
June 2019 - June 2019
IRP Advances in Anthropological Theory of Didactic
June 2019 - July 2019
Coordinators: Berta Barquero Farràs (Universitat de Barcelona), Marianna Bosch Casabò (Universitat Ramón Llull), Ignasi Florensa (Escola Universitària Salesiana de Sarrià), Josep Gascón Pérez (Universitat Autònoma de Barcelona), Pedro Nicolás Zaragoza (Universidad de Murcia), Noemí Ruíz Monzón (Tecnocampus - Universitat Pompeu Fabra)