Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > English > Activities > 2es Jornades CRM-Empresa sobre finances quantitatives
2es Jornades CRM-Empresa sobre finances quantitatives
Informació general / Información general

Dimarts, 10 de juny de 2014 / Martes, 10 de junio de 2014
Auditori, Centre de Recerca Matemàtica (Localització)
NOU! Presentacions
Programa
Llista de participants / Lista de participantes
 
Objectius / Objetivos
 
Amb aquestes jornades es vol promoure i dinamitzar la cooperació entre els àmbits acadèmics i professionals interessats en temes financers. D’una banda es volen identificar les necessitats i problemes d’interès actuals de la industria financera, des del punt de vista matemàtic i estadístic. De l’altra es vol presentar, des de l’àmbit acadèmic, l'estat de l'art de la recerca dels grups que treballen en Finances Quantitatives.

Con estas jornadas se quiere promover y dinamizar la cooperación entre los ámbitos académicos y profesionales interesados en temas financieros. Por un lado se quieren identificar las necesidades y problemas de interés actuales de la industria financiera desde el punto de vista matemático y estadístico. Del otro se quiere presentar, desde el ámbito académico, el estado del arte de la investigación de los grupos que trabajan en Finanzas Cuantitativas.
Conferenciants / Conferenciantes

Conferenciants plenaris / Conferenciantes plenarios

Santiago Carrillo Menéndez, Universidad Autónoma de Madrid
Carlos Vázquez Cendón, Universidade da Coruña

Conferenciants / Conferenciantes


Llorenç Badiella, Servei d'Estadística Aplicada
Javier Calvo, Management Solutions
Eduard Gimenez, La Caixa
Fernando Valles, PricewaterhouseCoopers
Raquel Guardia, AIS.
Organitzadors locals / Organizadores locales

Luis Ortiz, Centre de Recerca Matemàtica
Joan del Castillo, Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim Berenguer, Centre de Recerca Matemàtica
Programa

Podeu consultar el programa aquí
Inscripció / Inscripción

La data límit per a poder-se inscriure a la jornada és el 4 de juny.

Hi ha un nombre limitat de beques per a estudiants. Per sol·licitar-la cal entrar a la inscripció i marcar l'opció d'inscripció gratuïta (1) i enviar un missatge amb una còpia de la matrícula d'aquest curs a Joaquim Berenguer (nportet@crm.cat) abans del 21 d'abril. En el cas que sigui acceptada rebreu un missatge de confirmació.

La fecha límite para poderse inscribir en la jornada es el 4 de junio.

Hay un número limitado de becas para estudiantes. Para solicitarla tienes que entrar en la inscripción y marcar la opción de inscripción grautita (2) y mandar un mensaje con una copia de la matrícula de este curso a Joaquim Berenguer
(nportet@crm.cat) antes del 21 de abril. En el caso que sea aceptada recibireis un mensaje de confirmación.

(1) Aquesta opció, en el cas d'aquesta activitat, és oberta a tots els estudiants, siguin en el nivell que siguin.

(2) Esta opción, en el caso de esta actividad, está abierta a todos los estudiantes, estén en el nivel que estén.

Preu de la inscripció / Precio de la inscripción: 60€*

* La inscripció inclou, a banda de l'assistència a les conferències, el cafè del matí i el dinar. Les beques d'inscripció no inclouen el dinar.

* La inscripción incluye, además de la asistencia a las conferencias, el café de la mañana y el almuerzo. Las becas de inscripción no incluyen el almuerzo.
Informació addicional / Información adicional

Responsable d'organització / Responsable de organización: Neus Portet (nportet@crm.cat​)

Telèfon: +34 93 5811081