Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
Projects
My current research projects:

PROJECT CODE: SGR-01307
PROJECT TITLE: Grup de Recerca en Matemàtica Col·laborativa del CRM (CRM Research Group on Collaborative Mathematics)
FUNDING BODY: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
PI: Álvaro Corral, Centre de Recerca Matemàtica.
PERIOD: 01/01/2014  to 31/12/2016
GRANT: 25.800€


PROJECT CODE: MTM2012-31118
PROJECT TITLE: MODELIZACION CON PROCESOS ESTOCASTICOS
FUNDING BODY: Ministerio de Educacion y Ciencia (MEC) 
PI: Pere Puig, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA
PERIOD: 01/02/2013  to 31/01/2016
GRANT: 73.710€