Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > Weekly
Weekly Newsletter

Setmana del 18/06/2018  al  22/06/2018


Activitats del CRM

IRP Recent Progress in Mathematical Biology  April to June, 2018

 Convocatòries del CRM

Programes de recerca: Convocatòria oberta      
Activitats hostatjades al CRM

Seminari d'Anàlisi de Barcelona
Odí Soler (Universitat Autònoma de Barcelona)  Approximation in the Zygmund class  18/06/2018 a les 15:00 h. a l'aula C1/028
Notícies del CRM

Lectura de tesi doctoral

Néstor Costa (CRM) Innovació en el disseny i construcció de sensors rotatius òptics 20/06/2018 a les 11:00 h. a l'Auditori del CRM. Directors: Joaquim Bruna i Sergey Tikhonov
Altres activitats en recerca matemàtica a Catalunya

Working Seminar on Complex Dynamics
Toni Garijo (Universitat Rovira i Virgili) Global dynamics of the real secant method  18/06/2018 a les 09:30 a l'aula IMUB-UB

Seminari de Geometria Computacional de la UPC
Guillermo Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya) New results on production matrices for geometric graphs  20/06/2018 a les 12:15 h. a l'aula S215, Edifici Omega, Campus Nord UPC


Si desitgeu incloure alguna activitat en aquest full, ens podeu enviar la informació a crmdifusions@crm.cat fins a les 3 de la tarda del dijous de la setmana anterior a la de la realització de l'activitat. La informació que necessitem és: títol de l'activitat o de la conferència, nom i afiliació del conferenciant, lloc, data i hora.

 
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​