Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > Weekly
Weekly Newsletter

Setmana del 19/02/2018  al  23/02/2018

Convocatòries del CRM

Programes de recerca: Convocatòria oberta      
Seminari dels Grups de Recerca del CRM
 
The CRM applied Mathematical and Physics (CAMP) seminar
Ian Hatton (Institute of Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB)) Nature's recurring number: Similar scaling laws from embryos to ecosystems  22/02/2018 a les 12:00 h. (11:30 h. Café i galetes), a l'aula C1/028
Activitats hostatjades al CRM
 
Seminari d'Anàlisi de Barcelona
Aline Bonami (University of Orléans) Musielak-Orlicz Hardy spaces and H^p estimates for the div-curl lemma 19/02/2018 a les 15 h., a l'aula C1/028
Notícies del CRM

Lectura de tesi doctoral
Gemma Colldeforns Papiol (CRM) Wavelet Approach in Computational Finance  23/02/2018 a les 13 h., a l'Auditori del CRM. Director: Luis Ortiz Gracia i Co-director: Cornelis W. Oosterlee
Altres activitats en recerca matemàtica a Catalunya

Working  Seminars on Dynamical Systems
Robert Florido (Universitat de Barcelona) On the classification theorem of periodic Fatou components 19/02/2018 a les 09:30 h., a l'IMUB-Universitat de Barcelona
Seminari de Sistemes Dinàmics gsd-UAB
Luiz Fernando Gouvela (Universitat Autònoma de Barceloma) New lower bound for the local cyclicity of quintic planar polynomial vector fields  19/02/2018 a les 15:30 h.,  a l'aula C1/-128 del Departament de Matemàtiques de la UAB
Seminari de Geometria Computacional de la UPC
Carmen Hernando (Universitat Politècnica de Catalunya) Dominar, resolver y colorear por particiones 21/02/2018 a les 12:15 h., a l'aula S215, Edifici Omega, Campus Nord UPC
Seminari de Sistemes Dinàmics UB-UPC
Cezary Olszowiec (Imperial College) Shadowing of the non-transverse heteroclinic chains: an exemple  21/02/2018 a les 16:15 h. (16:00 h., Café i galetes), a l'aula T2, Facultat de Matemàtiques i Informàtica, UB
Seminari d'EDP's i Aplicacions
Matteo Cozzi (Universitat Politècnica de Catalunya) A gradient estimate for nonlocal minimal graphs  22/02/2018 a les 15 h., a l'aula S01, FME-UPC
Jornada Hilbert FME 2018  28/02/2018 a partir de les 09:45 h., a la sala d'actes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
Si desitgeu incloure alguna activitat en aquest full, ens podeu enviar la informació a crmdifusions@crm.cat fins a les 3 de la tarda del dijous de la setmana anterior a la de la realització de l'activitat. La informació que necessitem és: títol de l'activitat o de la conferència, nom i afiliació del conferenciant, lloc, data i hora.

 
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​