Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > Weekly
Weekly Newsletter

Setmana del 15/10/2018  al  19/10/2018 


Activitats hostatjades al CRM

Seminari d'Anàlisi de Barcelona

Gyula Csató (UPC amb Member of BGSMath)  Gaffney inequality: best constant problem and some generalizations  15/10/2018 a les 15:00 h. a l'aula C1/028

Altres activitats en recerca matemàtica a Catalunya

Complex Dynamics Working Seminar
David Martí-Pete (Kyoto University)  Wandering domains for entire functions of finite order in the class B  17/10/2018 a les 10:00 h a l'IMUB-Universitat de Brcelona

Seminari de Geometria Computacional de la UPC
Dan Halperin (Tel Aviv University)  Separating a polyhedron from its single-part mold: Optimal algorithms 19/10/2018 a les 12:00 h. a l'aula S215, Edifici Omega, Campus Nord UPC
 

Si desitgeu incloure alguna activitat en aquest full, ens podeu enviar la informació a crmdifusions@crm.cat fins a les 3 de la tarda del dijous de la setmana anterior a la de la realització de l'activitat. La informació que necessitem és: títol de l'activitat o de la conferència, nom i afiliació del conferenciant, lloc, data i hora.

 
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​