Navigate Up
Sign In
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > Weekly
Weekly Newsletter

Setmana del 29/05/2017  al  02/06/2017

Activitats del CRM
 
Convocatòries del CRM

Convocatòria Lluís Santaló   Data límit: 18/06/2017

Beques postdoctorals ("Individuals Fellowships (IF)") El CRM s'ofereix per acollir investigadors finançats per aquest programa amb la finalitat de col·laborar amb algun dels 6 grups de recerca del CRM   Contacte: Alba Tomàs Novo  crmdifusions@crm.cat
 
Activitats hostajades al CRM
 
Peter Lindqvist (Norwegian University of Science and Technoloty)  Not all infinities are equal  29/05/2017 a les 15:00 h., a l'aula C1/028 del CRM
 Altres activitats en recerca matemàtica a Catalunya

Seminari Sistemes Dinàmics gsduab
Magdalena Caubergh (Universitat Autònoma de Barcelona) Canards cycles with three breaking mechanisms 29/05/2017 a les 15:30 h., a l'aula C1/-128 del Departament de Matemàtiques de la UAB
Seminari de Probabilitats
Rosario Delgado (Universidad Autònoma de Barcelona) Xarxes Bayesianes: una eina probabilística per al perfilat i la classificació (segona part)  31/05/2017 a les 16:00 h., a l'aula IMUB, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona
LIMDA Joint Seminar Announcements / ALBCOM Seminar Algorithms and Theory of Computation COMBGRAF Seminar on Combinatorics, Graph Theory and Applications
Wouter Cames van Batenburg (Radboud University Njimegen) Pacting graphs of bounded codegree 30/05/2017 a les 10h. a l'aula 103, Facultat de Matemàtiques i Estadística, Campus Sud UPC

Gilles Zemor (Université Bordeaux) Unconditionally private communication through error correction 30/05/2017 a les 11h. a l'aula 103, Facultat de Matemàtiques i Estadística, Campus Sud UPC

Trobada d'EDP's i Aplicacions - Girona 2017 08/06/2017

Premi Ferran Sunyer i Balaguer 2018   Termini: 1 desembre 2017  

BGSMat


 

Enllaç permanent a anuncis d'activitats de les universitats: FME-UPC, UPC, UB, UAB

 

 

Si desitgeu incloure alguna activitat en aquest full, ens podeu enviar la informació a crmdifusions@crm.cat fins a les 3 de la tarda del dijous de la setmana anterior a la de la realització de l'activitat. La informació que necessitem és: títol de l'activitat o de la conferència, nom i afiliació del conferenciant, lloc, data i hora.

 
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​